VSVD

Volné sdružení východočeských divadelníků (VSVD) je zapsaný spolek sdružující individuální členy a členské divadelní soubory z Královéhradecka, Pardubicka, Liberecka a kraje Vysočina. Sdružení bylo založeno bylo v únoru 1991, registrováno u MVČR 19. 8. 1992. VSVD hájí zájmy svých členů, propaguje jejich činnost, pořádá nebo spolupořádá regionální postupové přehlídky všech divadelních oborů – činoherního a alternativního divadla, loutkového dětského, divadelní festivaly. Spolupracuje při nejrůznějších divadelních projektech, organizuje vzdělávací akce pro amatérské režiséry, scénografy, herce, vedoucí dětských divadelních souborů a poskytuje odborné informace, přispívá ke vzájemné inspiraci. Každoročně pořádá setkání oceněných tvůrců ze všech divadelních přehlídek, tzv. Divadelní cenění.

VSVD má celorepublikovou působnost, sdružuje členy působící i mimo oblast severovýchodních Čech a Vysočiny, amatérské divadelníky i některé profesionály a další příznivce. Vrcholným orgánem VSVD je každoroční valná hromada, v intervalu pěti let volební, agendu sdružení zajišťuje Rada VSVD, kterou tvoří zvolení zástupci členské základny. Exekutivu VSVD tvoří předseda, místopředseda, jednatel a pokladník sdružení.

Ve spolupráci se IMPULSEM Hradec Králové, centrem podpory uměleckých aktivit, vydává dvakrát ročně bulletin Divadelní hromada, který informuje o divadelním dění, reflektuje inscenace souborů, přináší rozbory a výsledky přehlídek, píše o osobnostech amatérského divadla, nabízí diskusní tribunu a bohatou fotodokumentaci. VSVD rovněž ve spolupráci s Impulsem vydalo několik zájmových publikací, např. slovník populárních divadelních pojmů Císařova jarmárka, vzpomínkovou knihu Kale a kyselo a obrázkovou publikaci loutkářky Hany Voříškové Panáčkové.

Mezi členy VSVD je několik držitelů Ceny ministerstva kultury České republiky: Jan Merta, Karel Šefrna, Alexandr Gregar a čestní členové prof. Jan Císař, prof. František Laurin a Milan Schejbal. VSVD spolupracuje se Střediskem amatérské kultury Impuls v Hradci Králové, které je hlavním pořadatelem přehlídek a vzdělávacích programů, poskytuje sdružení technickoorganizační servis a disponuje rozsáhlou knihovnou divadelních textů.

Volné sdružení východočeských divadelníků financuje svou činnost z členských a dalších příspěvků svých členů, z darů, grantů a výnosů některých dalších činností. Informace o příjmech a výdajích jsou součástí výroční zprávy sdružení zveřejňované v Divadelní hromadě.